Rezanie vodným lúčom IFB DWJ Mach 4 Materiály Vlastnosti rezu Ako definovať rez Galéria Kontakt


Kovovýroba BLECHA
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
www.kovoblecha.skmobil: 0905 846 786
e-mail: kovo@kovoblecha.sk

Rez, ktorý vznikne vodným lúčom má viacero odlišných vlastností od iných typov rezov.

VLASTNOSTI REZU

  • možnosť delenia akéhokoľvek materiálu až do hrúbky 150 mm
  • možnosť akéhokoľvek tvaru rezu
  • presnosť delenia ± 0, 04 mm
  • minimálny tlak na materiál – žiadny kontakt s deliacou hlavicou
  • nulová tepelná zmena materiálu – reže sa studenou vodou
  • žiadne mikrotrhliny – v deliacej ploche nevzniká napätie
  • MAXIMÁLNE využitie plochy rezaného materiálu

VÝNIMOČNOSŤ = DYNAMICKÉ VYVAŽOVANIE

Systém dynamického vyvažovania vodného lúča eliminuje nepresnosti pri delení akými sú:

  • Chyba úkosu
  • Zmenšovanie priemeru rezu
  • Viditeľné ukončenie rezu

Tieto prirodzené ale nežiaduce vedľajšie účinky sú eliminované na minimum.

VÝSLEDKOM JE BEZCHYBNÝ KOLMÝ REZ.