Rezanie vodným lúčom IFB DWJ Mach 4 Materiály Vlastnosti rezu Ako definovať rez Galéria Kontakt


Kovovýroba BLECHA
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
www.kovoblecha.skmobil: 0905 846 786
e-mail: kovo@kovoblecha.sk


Vitajte na stránke firmy Kovovýroba Blecha. Naša firma sa okrem kovovýroby zaoberá delením materiálov za použitia technológie vodného lúča. Delenie materiálov vodným lúčom je vo svete bežne zaužívanou spoľahlivou metódou rezania. Jej úspech je založený predovšetkým na výhodách, ktoré poskytuje.

  • AKÝKOĽVEK materiál až do hrúbky 150 mm
  • AKÝKOĽVEK tvaru rezu
  • PRESNOSŤ delenia ± 0, 04 mm
  • MINIMÁLNY TLAK na materiál – žiadny kontakt s deliacou hlavicou
  • NULOVÁ TEPELNÁ ZMENA materiálu – reže sa studenou vodou
  • ŽIADNE MIKROTRHLINY– v deliacej ploche nevzniká napätie
  • MAXIMÁLNE využitie plochy rezaného materiálu
  • ENVIROMENTÁLNY priebeh delenia - nezaťažuje životné prostredie
Technológia rezania vodným lúčom je široko využiteľná vo všetkých oblastiach priemyslu
V oblastiach, kde je potrebná vysoká tvarová presnosť opracovaného materiálu
Kde výsledný produkt má náročný tvarový charakter.
Využíva pri výrobe konečných komponentov do technologických celkov
Presné súčiastky
Automobilovom, strojárenskom, stavebnom, chemickom, potravinárskom priemysle...

<

celozávodná dovolenka
od 21.12.2023 do 7.1.2024


OTVÁRAME 11.1.2021

o